top of page

Bestemmingsplan

Elke vierkante centimeter in Nederland heeft een bepaalde bestemming, een doel waarvoor het gebruik moet/mag worden. Het bestemmingsplan is een verzameling documenten, in beheer van de overheid, die een beschrijving geven van wat de bestemming van een kavel of object is. Deze documenten zijn publiek beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl en het geeft enorm veel informatie over een object. Hier kan je nagaan wat de bestemming is en hoe deze kan worden gewijzigd. Lees in dit onderwerp waar je wat kan vinden en hoe deze informatie gelezen moet worden. Ons object bleek helemaal geen bestemming wonen te hebben, ondanks dat er mensen wonen. Goed om te checken dus.

Wat is de bestemming van mijn boerderij?

Zoals beschreven is het bestemmingsplan openbaar, ga hiervoor naar ruimtelijkeplannen.nl en ga naar "plannen zoeken" voor een bepaald adres. Na het opzoeken van het juiste adres staan links een lijst met bestemmingsplannen en door middel van de keuzehulp wordt duidelijk welke plannen waarvoor relevant zijn. Als links het bestemmingsplan geselecteerd is, isrechts bestemming te zien, klik daar op om te zien wat die bestemming voor je kan betekenen. De duivel zit in de details, dus neem je tijd om deze vlezige documenten goed door te nemen.

Wat was er op ons van toepassing?

Elk object en kavel is anders, en een expert op bestemmingsplannen wordt je niet zomaar, maar graag delen wij de details die op ons project van toepassing zijn. Houd er rekening mee dat dit voor elk pand anders is.

Onderstaand een schermafdruk van de bestemmingen op ons perceel en gebouwen in Bestemmingsplan "Landelijk gebied":

20200401_screenshot_6.jpg

In het bestemmingsplan zijn voor de kavel en het woonhuis verschillende bestemmingen opgenomen. De belangrijkste is de enkelbestemming "bedrijf", het is dus geen woonhuis, maar een bedrijf, waar nu een paardenhouderij is gevestigd. Daar waar wij geen bedrijf aan huis willen voeren, is dit iets om rekening mee te houden. Verder is er een dubbelbestemming "Archeologie-2" van toepassing, iets dat zegt dat er mogelijk archeologische voorwerpen of structuren aanwezig zijn. Verder is aangemerkt waar mag worden gebouwd (Bouwvak), waar de paardenhouderij actief is, dat de woning karakteristiek is en dat het in een geluidzone ligt, namelijk aan een 80km weg. Laten we enkele van deze bestemmingen eens nader bekijken:

  • Bestemming bedrijf: Deze bestemming zegt dat het object als bedrijf moet worden gebruikt. Dat wil zeggen dat je er wel mag wonen, maar enkel als je een bedrijf hebt. Niet alle bedrijven mogen hier vestigen, als je doorklikt op de bestemming rechts tref je een "Bestemmingsomschrijving". Hier staat specifiek welke bedrijven hier mogen vestigen. Je mag dus niet zomaar overal een kerncentrale beginnen. Ook staat er in dit document wie er bevoegd is om de bestemming te wijzigen, onder "Wijzigingsbevoegdheden". In ons geval staat er "Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Bedrijf' wijzigen in de bestemming 'Wonen', mits voldaan wordt aan het volgende". Dit is belangrijk als je uiteindelijke de bestemming zou willen veranderen.
     

  • Archeologie-2: De beschrijving van deze bestemming zegt dat er mogelijk structuren of voorwerpen in de grond kunnen zitten die historische waarde hebben. Omdat de overheid graag de geschiedenis van Nederland bewaard en documenteert mag je hier dus niet zomaar graven, dempen, etc. In onze beschrijving staat dat er bijvoorbeeld niet dieper dan 30cm gegraven mag worden.
     

  • Karakteristiek: Deze bestemming is eigenlijk bedoeld voor gebouwen die niet beschermd worden door de monumentenwet uit 1988, door het rijkprovinciaal of gemeentelijk en dus niet als dusdanig zijn erkend. Het zou extra bescherming moeten bieden omdat panden van cultuurhistorische waarde zijn. De exacte details zijn vaak niet helemaal duidelijk.

Het bestemmingsplan is voor elk object weer anders, en elke gemeente of provincie kan bijvoorbeeld ter behoud van monumenten andere bestemmingen toepassen. Het is altijd goed om ook van omliggende panden na te gaan wat hiervan is vastgelegd, wellicht dat zij al met de gemeente hebben samengewerkt. 

Lees meer in het document principeverzoek woonbestemming die wij hebben gebruikt, zoals bestemmingsplannen, gemeentelijke beleidsdocumenten, etc.

Tip #1

Vooronderzoek, daarna pas emotie

Verliefd worden is "a matter of minutes", maar je wil niet op de verkeerde vallen. Raadpleeg daarom altijd eerst ruimtelijkeplannen.nl en plan daarna een bezichtiging. Begrijp mij niet verkeerd, wij hebben bijna het meest ingewikkelde traject doorlopen: bedrijfsbestemming, rijksmonument, renovatie, archeologische locatie. Het kan wel, maar het kost tijd en geld, veel van beide. Hoeveel zullen wij over tijd aan de webste toevoegen.

Tip #2

Doe het niet alleen

Hoewel ik zelf alles van onder tot boven uitzoek, en het liefst alles zelf doe, hebben wij een aankoopmakelaar genomen. Ted, onze verkoopmakelaar van April Makelaars, heeft ons ook bij de aankoop geholpen met de voetjes op de vloer houden. Je rent snel te hard en gaat er met teveel emotie in., maar zorg dat je een makelaar hebt die vertrouwt want dit is iets dat ook je makelaar ziet als een leuke uitdaging.

Tip #3

Lees verder en onderschat jezelf niet

Weet waar je aan begint en haal het maximale uit deze website en andere bronnen op het internet. Op elk gebied is er wel een expert die veel weet, maar niemand weet alles. Zo hebben wij de gemeente en de aankoopmakelaar verwezen naar de kruimelregeling, hier hadden zij niet eerder van gehoord, al is het er al een hele poos en kan het enorm helpen.

Maar vergeet ook niet dat iets pas waar is als het tientallen keren op het internet staat, niet omdat je het ergens een keer gelezen hebt. Dus zorg ervoor dat je zelf weet hoe het werkt, en dat anderen ook weten dat jij dat weet, een expert zal extra zijn best doe om niet "overtroffen" te worden door "zomaar een klant".

bottom of page